banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Terrassa, ciutat lectusiva, fomenta la lectura inclusiva!

Terrassa, ciutat lectusiva, fomenta la lectura inclusiva!

Una proposta per refer vincles, recuperar llibres, reprendre relats compartits, reconèixe’ns en i des de la diversitat, repensar-nos col.lectivament i rellegir-nos ciutadanament...

Convertir Terrassa en una ciutat que a l’estil de les “booktown” del món, utilitza els llibres com a eina per fomentar la inclusió i cohesió social.  Entenent que la cultura és un element clau per desenvolupar nous significats col.lectius i enfortir la resiliència personal i grupal,  proposem que es destini part del pressupost a facilitar que a través de xarxes d’entitats d’inclusió social,  persones en risc d’exclusió i aillament social es converteixin en gestors culturals  i  anualment,  organitzin  diferents esdeveniments literaris a l’espai públic de la nostra ciutat.  

Com a primera iniciativa i prova pilot, proposem (seguint l’exemple de la Vila del Llibre de Bellprat(http://www.amicsdebellprat.cat/ ) l’organització a la tardor del 2017 del primer Festival Lectusiu “re_llegim-nos” (el programa es construiría a partir de les aportacions dels participants)  però com a possibles idees apuntem: escriure poemes o contes pel terra dels carrers de la ciutat,  exposició d’escultures fetes amb llibres reciclats, exposicions al voltant de llibres especials,   fira d’editorials amb valors i propòsits coincidents amb la iniciativa, fira d’il.lustracions,  tallers literaris o d’il.lustracions artesanals,  tertúlies d’autors al carrer, passeig de paraules, concurs de relats juvenils al voltant dels eixos de la iniciativa,  mercat de llibres de segona mà i artesanies literàries fetes per les entitats de la xarxa inclusiva, accions al voltant dels arllibres, concurs de geroglífics lingüístics pels aparadors dels comerços de la ciutat,  etc, etc…

L’objectiu fonamental és aprofitar i potenciar els múltiples beneficis personals i col.lectius que aporta participar en processos culturals  i  ampliar les oportunitats de trobada ciutadana i de reconeixement mutu a través del construir i compartir un esdeveniment cultural innovador, participatiu i col.laboratiu.

A Terrassa, inclusió i llibres: re_llegim-nos!

Publicat per Pep Martí el 19 Setembre 2016Cultura

Comentaris

ja hi es als arbres -llibres.
Publicat per Enric el 20 Setembre 2016
Bona iniciativa Pep! Endavant!!!
Publicat per Cristina el 20 Setembre 2016
Enric: has de llegir millor la proposta, el camí recorregut anima a anar més enllà......
Publicat per Jordi Chueca el 23 Setembre 2016
els actuals arbres-llibres ja son el mes enllá, valen diners els llibres i s' han de cercar perque son llibres de fa temps.
Publicat per Enric el 23 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::