banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Biblioteca Low Cost per Les Arenes-La Grípia-Torresana

Una biblioteca de barri, ajudaria a incrementar el gust per la lectura i per la música, oferiria alternatives al futbol i als bars, serviria de punt de trobada per tots els joves del barri, i generaria dinàmiques positives en l'esperit de tothom, cohesionant i donant sentit de barri, i no de "barriada perifèrica".

De sobres sabem que Terrassa disposa d'una molt bona xarxa de biblioteques municipals, però també tots som conscients que les distàncies a Terrassa no són pas petites per anar caminant, i que no sempre el bus és una opció factible. La riera de les Arenes ens separa, i força, de tots els serveis culturals de la ciutat.

Per això us demano si podeu considerar la possibilitat de crear aquesta bilioteca. D'espais disponibles n'hi ha de sobra. Al Passeig Camp del Roure encara hi ha solars sense edificar o, fins i tot, en els molts locals buits dels edificis de la zona, es podria considerar una versió Low Cost de les biblioteques, que no necessàriament s'ha d'ubicar en un flamant edifici d'un arquitecte de prestigi.

El que importa és el contingut, no el continent.

Esperant que us feu ressò de la meva petició,
gràcies i salutacions!

Publicat per Xavier el 24 Setembre 2016Cultura

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::