banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Can Palet

EDUCANT DES DEL CARRER

L’Associació Educativa Can Palet fa anys que treballem amb infants i joves en el barri de Can Palet, lluitant per la igualtat d’oportunitats dels infants i joves. No tots els infants i joves poden gaudir de les activitats extraescolars, activitats culturals i espais d’oci a l’abast,  fent que molts d’ells i elles passin moltes hores al carrer sense la “supervisió” de cap adult. Per aquest motiu, cal crear noves figures educatives que puguin ser referents dins del barri i puguin detectar situacions d’alt risc, per tal d’evitar-les i prevenir-ne de futures.

La nostra proposta engloba dos línies d’actuació, la primera és detectar situacions de risc en la infància; i en segon lloc reduir i prevenir  les conductes de risc en els i les joves. La proposta dels educadors de carrer, sorgeix amb l’objectiu que aquests puguin identificar i treballar en els punts més conflictius del barri.

Els educadors de carrer poden arribar aquells infants i  joves que estan desvinculats de les entitats i/o institucions formatives, sent un nexe d’unió. Per dur a  terme aquesta tasca, veiem necessària la figura de  2 educadors per la infància i 2 educadors per a joves.

Infància:

-        Oferir activitats de lleure, esportives, culturals... al carrer.

-        Detectar situacions d’alt risc en la infància.

-        Informar a les famílies de la diversitat de serveis i recursos que hi han al seu abast.

Joves:

-        Informar als/les joves de la diversitat de serveis i recursos que hi han al seu abast.

-        Intentar reduir i prevenir el consum de drogues, a través de la reflexió i de la realització d’activitats esportives i lúdiques  en el territori.

-        Afavorir la participació comunitària dels i les joves, a través d’espais perquè aquests puguin fer la seves propostes.

Ambdues línies d’actuació:

-        Afavorir mecanismes d'interrelació entre els diferents espais de participació del barri, creant llocs de trobada, activitats comunes, etc.

-        Treballar en xarxa amb els diferents agents que participen en el districte (Serveis socials, CAP (Centre d’Atenció primària), policia municipal, Instituts, entitats socials, culturals…)

Publicat per Josep Rodríguez Montserrat el 24 Setembre 2016Educació

Comentaris

Bona iniciativa!
Publicat per Mireiaad el 24 Setembre 2016
Bona proposta!
Publicat per Xavi el 24 Setembre 2016
Bon proposta
Publicat per LAURA el 03 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::