banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Primer la casa - Terrassa

Primer la casa

Implementar a Terrassa una primera experiència del model d'atenció a persones sense llar "Housing First"(la casa primer).

Un grup de persones en situació sense llar de Terrassa, coneixem el mòdel "Housing First" que es porta a terme amb èxit a diferents ciutats espanyoles, europees i nord-americanes i demanem que s'implementi una primera experiència pilot a la nostra ciutat.

Aguns de nosaltres portem anys al carrer o en recursos assistencials que no ens garanteixen els drets associats a una llar digne, ni poder avançar en el nostre procés de recuperació personal i social. Ens sembla que el model "Housing First" és una solució real, efectiva, provada i contrastada que ens permetría avançar i progressar individual i col·lectivament.

Adjuntem videos i documents de les experiències existents que avalen la nostra proposta:

https://www.youtube.com/watch?v=odMiLHyx7fA

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2015/10/housing-first-una-revolucion-para-personas-sin-hogar.html

http://www.arrelsfundacio.org/primer-lhabitatge-que-es-i-que-no-es-el-housing-first/

https://www.youtube.com/watch?v=fMBp6qpeDSQ

Primero la casa

Implementar en Terrassa una primera experiencia del modelo de atención a personas sin hogar “Housing First” (Vivienda primero).

Un grupo de personas en situación sin hogar de Terrassa,  conocemos el modelo de atención Housing First que se lleva a cabo con éxito en varias ciudades españolas,  europeas y norteamericanas y en base a esto,  pedimos que se implemente una primera experiencia piloto en nuestra ciudad.

Algunos de nosotros llevamos años en la calle o en recursos asistenciales que no nos garantizan los derechos asociados a un hogar digno ni poder avanzar en nuestro proceso de recuperación personal y social.  Nos parece que el modelo “primero la casa” es una solución real, efectiva, probada y contrastada que nos permitiría avanzar y progresar individual y colectivamente.

Adjuntamos videos y documentos de las experiencias existentes que avalan nuestra propuesta:

https://www.youtube.com/watch?v=odMiLHyx7fA

http://blogs.elpais.com/3500-millones/2015/10/housing-first-una-revolucion-para-personas-sin-hogar.html

http://www.arrelsfundacio.org/primer-lhabitatge-que-es-i-que-no-es-el-housing-first/

https://www.youtube.com/watch?v=fMBp6qpeDSQ

Publicat per Diego Antonio el 21 Setembre 2016Habitatge

Comentaris

si trobes voluntaris que vulguin fer cases barates per a la gent sense vivenda....
Publicat per Enric el 21 Setembre 2016
Aquí també hi podríem afegir vivendes adaptades per a persones grans i altres persones amb poca mobilitat, que necessiten suport per al seu desenvolupament diari.
Publicat per MARIA ALBA BRUCART TORRENTS el 22 Setembre 2016
Aquí sempre ens podrem queixar tots dels preus actuals de la vivenda. Jo visc encara a "l'hotel mamá" amb 41anys, perquè mai no he vist res que em pogués pagar amb la meva pensió d'invalidesa. I em diuen que no estic tan malament si es compara amb el que cobra un treballador ara. Està clar que aquí alguna cosa falla dramàticament. Està clar que el que pugui fer un ajuntament sol és limitat, però també està clar que sense clients una indústria no s'aguanta. I només veig una manera de solventar-ho: limitar dràsticament els preus, per llei.
Publicat per Lluís Paloma Sánchez el 24 Setembre 2016
Hola! No coneixia aquest "la casa primer", però crec que podria ser molt bo. Serveis Socials imagino que hi està treballant molt, però seria questió de dedicar-hi més recursos, no només econòmics, sinó sobretot humans, i anar en la direcció de la convivencia en el respecte, en la independencia i altres valors humans. Doncs inmobles ja n'hi han bastants, però no hi ha qui els aprofiti prou bé. Per aixó crec que caldria un seguiment, una tutela, un guiatge, que tingués en consideració la relació entre les persones.
Publicat per Miquel Basagañas Playà el 28 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::