banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Segle XX

Millorar la neteja del Barri del Segle XX

El Barri del Segle XX està deixat. L'aspecte dels seus carrers és sempre de brutícia, grisor, poc manteniment, excrements de gossos, vegetació incontrolada i poca neteja en general. Especialment greu és la situació al voltant de les tres escoles que hi ha: la Sala & Badrinas i els dos edificis del Sagrat Cor. Però també és destacable tant al polígon industrial com a la zona no asfaltada del sud del barri als carrers que connecten el polígon amb la carretera de Rubí. La proposta seria:

- Incrementar substancialment els equips de neteja del barri,

- Augmentar el ritme de pas dels camions de les escombraries,

- Incrementar el pas dels camions especialitzats en recollida de mobles vells i altres residus de gran volum,

- I finalment fer una campanya adreçada als veïns i als ciutadans que passen pel barri, sigui a portar nens a l'escola, sigui a treballar, sigui a passejar o a fer passejar el gos, perquè tinguin una actitud més cívica i més compromesa amb la salut dels nostres carrers. 

No és una situació nova i necessita una solució urgent.

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::