banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

instal.lar zones de punt de recàrrega de vehicles elèctrics

Instal.lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Terrassa per fomentar i contribuir al manteniment dels vehicles emissió 0 i així al medi ambient.

Comentaris

ja en hi han i ningú les far servir perque els autos electrics encara son cars.
Publicat per Enric el 23 Setembre 2016
Es molt important preparar-nos per una mobilitat mes sostenible i els punts de recarrega (auto-produïda localment amb renovables) i sistemes de mobilitat compartida "bicing" i vehicles elèctrics compartits (no es sostenible dos o tres vehicles per llar), ho possibilitarien. Serà costos i difícil acostumar-se, però guanyaríem molt amb qualitat de vida al restringir: - La contaminació atmosfèrica Co2, N0, partícules DIÈSEL... (reducció de malalties i morts) - Soroll - La selva del transit (Pacificant-lo, fins hi tot, amb control electrònic de la velocitat i acceleració, segons la zona, estat de la via...) - Espai dedicat als vehicles. (Restitució de l'espai humà) - Consum insostenible de la mobilitat actual. (més autonomia energètica) - L'economia fòssil del segle passat. Creant un nou flux econòmic cap a altres sectors que no siguin: combustibles, vehicle privat, infraestructures viaries sempre en creixents, malbaratament energètic per ineficiència dels transport, aliments quilomètrics, reducció de malalties, pèrdua de temps per embussos...
Publicat per Dan el 28 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::