banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Centre

TRANSPORT URBÀ MÉS EFICIENT A LA RAMBLA

La instal·lació de semàfors intel·ligents a la Rambla d'Ègara entre Dorè i carrer Cervantes permetria que els autobusos que circulen per la Rambla (tant en sentit Nord com en sentit Sud) trobessin sempre el semàfor en verd. D'aquesta manera els trajectes s'escurçarien de manera molt considerable.

No té massa sentit que un transport urbà trigui més de deu minuts en travessar la Rambla d'Ègara. Això és degut bàsicament a la gran densitat semafòrica (que tampoc no té gaire sentit en ser una zona pràcticament prohibida al trànsit de vehicles privats) i a la mala coordinació entre les aturades dels busos a les parades i els semàfors. Això és especialment crític si circuleu en sentit Nord entre el mercat i Cervantes. L'autobús s'ha d'aturar pràcticament cada 20 o 50 metres. És un transport clarament ineficaç.

Aquest sistema que proposo també es podria ampliar al servei de Taxi. No té massa sentit agafar un taxi a la parada de l'Estació dels Catalans per anar Rambla amunt, ja que (sense tenir en compte el taxímetre) han de circular darrere els busos. Si aquests s'aturen constantment, els taxis també ho han de fer.

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::