banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Nova estació ferroviària Terrassa Oest, línia de Renfe

L'Ajuntament de Terrassa ha de propiciar l'acord entre institucions per a que es construeixi l'estació de Terrassa Oest a Can Boada, amb bon servei a la Maurina.

Aquesta estació està planificada en el PDI (Pla d'infraestructures) de l'ATM aprovat per la Generalitat i també en el Pla de Rodalies del Ministeri de Foment.

L'efecte multiplicador de les noves estacions ferroviàries urbanes s'ha acreditat amb escreix amb la posada en servei del perllongament dels FGC.

Un bon gest de cooperació seria que l'Ajuntament assumeixi la urbanització de l'entorn de l'estació que sigui necessària. També podria assumir la redacció del projecte per tal d'impulsar-ne la realització.

Publicat per Joan Baltà i Torredemer el 24 Setembre 2016Mobilitat i transports

Comentaris

dono el meu total recolzament a la demanda feta per en Joan Baltà i Torredemer. Crec del tot imprescindible la realització d'aquesta estació del nord-oest de la ciutat, per donar resposta a una millora de la mobilitat a la ciutat.
Publicat per Emili Diaz Membrives el 27 Setembre 2016
o una nova estació de FFCC a Terrassa Est que enllaçi amb una nova linea de FFCC de Sabadell a Matadepera.
Publicat per Enric el 30 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::