banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Contractació de personal per a Neteja i manteniment als barris.

L'actual sistema de neteja i manteniment dels carrers de la nostra ciutat presenta evidents mancances en el seu funcionament.

Tots els barris de Terrassa han patit un important retrocés en la qualitat dels seus espais públics. 

Alhora en molts d'aquests barris hi ha moltes persones en situació d'atur de llarga durada i en risc d'exclusió social. 

Proposo contractar 5 persones, en situació d'atur de llarga durada i risc d'exclusió social, de cada barri per a fer tasques de neteja i manteniment  als barris on sigui veïns (per exemple, 5 veïns de Can Palet fent tasques de neteja i manteniment a Can Palet). 

Caldria fer-ho amb un sistema rotatiu de contractació semestral. 

La proposta de 5 persones per barri és genèrica i pot ser modificada en el nombre de persones en funció del tamany del barri concret.

La proposta pretén donar resposta a situacions de risc d'exclusió social i, alhora, a la problemàtica creixent de la neteja a la nostra ciutat.

Publicat per TonVilageliu el 19 Setembre 2016Neteja i gestió de residus

Comentaris

relacionat amb una proposta de que el ajuntament contracti als recollidors de ferralla dels contenidors.
Publicat per Enric el 22 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::