banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Sant Pere

Ampliació vorera carrer ponent

Bon dia,

Fa mes d'un any un veí va solicitar la ampliació de vorera al carrer ponent entre l'egara i carretera matadepera, perquè desde què es va obrir el s cotxes passen a tota..., i al ser tan estretes les bores què no compleixen normativa no poden passar dues persones a la vegada amb el risc de ser atropejats.

A l'altre costat no espot ni passar amb una cadira de rodes perquè sempre hi han forgonetes aparcades i no si cap, simplement ho he de provar per poder-ho comprovar.

Al fer la instacia que era d'un veí amb mobilitat reduida li van dir què si què ho farien , a dia d'avui no sa fet res.

La proposta es què si l'ajuntament aprova fer una millora es dugui a terme i no quedi en el fons d'un calaix com ha sigut el cas i això es necessari per evitar problemes d'atropellaments per les velocitats què passen els cotxes.

Tembé remarcar què es vegi bé l'STOP de la carretera matadepera junt amb el carrer ponent perquè el número d'accidnet e incidents es molt elevat.

Uns no veuen l'stop i els altres com he dit corren molt perquè tenen preferència

Espero què això es solbenti ja què es va aprovar fa més d'un any

Gracies

Publicat per carlos el 19 Setembre 2016Via pública

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::