banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Les Carbonelles

Parc, local social, transports, voreres, murs a Les Carbonelles

Les urbanitzacions deficientment acabades arrosseguen molts problemes la resta de la vida, Les Carbonelles té un mini-parc diminut, escuet i trist, sense ni tan sols nom, per a com a molt seure quatre persones majors. S'estan renovant les famílies, augmentant el jovent , sense lloc a on jugar a la via pública.

El barri necessita un local o espai social a on poder reunir els veins.

La línia d'autobús L-12 és l'únic accés al barri, pasa molt poc durant el dia i els caps de setmana no té servei.

Necessitem més voreres.

Hi ha murs de terrenys acabats en el seu dia amb pedres... potser si pensem que el barri és de pas de molta gent de la ciutat i que per ell passen bastants ciclistes, ens donarem compte que necessitem més millores generals.

En aquest sentit i aprofitant les característiques dels carrers i el fet d'estar en plena natura i a l'extrarradi de la ciutat, es podria aprofitar i fer algun pla de camins i conexions amb aquesta de cara a fer travesses en bicicleta, però per poder fer-ho s'haurien de sol-lucionar altres problemes ja coneguts de trànsit.

Publicat per Dolores Lledó Alcalá el 15 Setembre 2016Altres

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::