banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Poble Nou – Zona Esportiva

Millores al Barri de Poble Nou - Zona Esportiva

Com a veí del districte 5 i més concretament del barri de Poble Nou – Zona Esportiva, veig que hi ha un grapat de coses a millora. En alguns casos més que recursos materials, cal simplement una sensibilització que segurament es més complexa d’assolir, que dotar econòmicament una proposta a nivell econòmic.

- Cal donar un «rentat de cara» a la majoria de carrers del barri. Tot sovint trobem al sortir a passejar, papers, plàstics, mobles, al costat dels contenidors; be perquè el contenidor es ple, o bé perquè es un tipus de residus que no saben on deixar-ho, fent que carrers, places i margers dels espais de lleure, semblen petits abocadors «controlats».

- Cal una sensibilització vers la gent gran i les persones que caminen amb dificultat i/o amb cadires de rodes, molts cops han de recular al anar per una vorera, al estar plena de tot tipus de deixalles. Les papereres i/o contenidors alguns cops plens, desborden per la vorera... això provoca situacions de perill, al tenir que baixar de la vorera per «saltar» la zona bruta... lamentable.

- Cal una neteja fons dels embornals, clavegueram i carrers en general, per tal d’evitar situacions i problemes d’insalubritat, males olors. Hi ha zones dins de la Riera de Palau, per exemple, que emmagatzemen tot tipus de vegetació, rates, etc., cal accions per neteja i millorar-ne la qualitat ambiental.

- Cal dinamitzar comercialment el barri de Poble Nou, per tal d’afavorit la presencia de botigues, serveis i equipaments, que millorin la dinamització e integració dels veïns vers el centre de la ciutat.

- Cal dotar d’un CAP Salut (Centre d’Atenció Primària), que permeti que les persones que vivim a la zona nord, disposem d’un equipament de salut primaria propi. Es una mesura que ens permetria fugir del col·lapse actual que pateix el Cap Rambla.

Publicat per Joan Civit el 25 Setembre 2016Altres

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::