banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Ampliació de sales al Centre Cívic President Macià

El Centre Cívic President Macià és un dels equipaments públics més utilitzats de la ciutat, tant per entitats com per agrupacions que utilitzen les diferents sales del que disposa. Actualment l’equipament està arribant a una situació de col·lapse, on l’espai disponible de sales està sobresaturat, sovint no es possible trobar-hi espai per desenvolupar activitats.

El Centre Cívic té la finalitat d'enfortir els moviments associatius i la dinamització social i cultural del conjunt d'entitats i associacions. Donen cabuda a programes, activitats i serveis per a les persones de totes les edats. Una ciutat amb un fort moviment associatiu, cultural, d’esbarjo, significa tenir un ciutat dinàmica i viva, i és important facilitar i promoure que així sigui, per això és necessari ampliar les sales i la capacitat de servei del Centre Cívic President Macià.

Cal donar un nou impuls als equipaments cívics, per millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes oferint espais per al desenvolupament individual i col·lectiu de les persones  que precisen d’espais suplementaris per les necessitats socials.

Publicat per Jaume Àvalos el 23 Setembre 2016Ciutadania

Comentaris

aquets centre civics només els fan servir uns quants .
Publicat per Enric el 05 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::