banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Botiga juganera

La BOTIGA JUGANERA és una proposta lúdica de Miqui Giménez – TOCAJOC.

L’objectiu és afavorir el joc tradicional i popular de carrer facilitant elements de joc que s’han utilitzat sovint i que continuen tenint vigència lúdica i educativa però que actualment, per diverses causes, estan en desús. També es pretén recuperar el carrer i les places com a espais naturals de joc.

Per portar a terme l’activitat és sol·licita la col·laboració del comerç de les ciutats. Concretament s’ofereix la possibilitat a diversos establiments de disposar d’una petita maleta de joguines que poden oferir als nens que els hi demanin, per poder jugar al carrer.

 Es consideraria un prestigi que una botiga disposés del reconeixement de BOTIGA JUGANERA.

REQUISITS: L’establiment  hauria  de complir alguns requisits per poder optar a ser BOTIGA JUGANERA.

Entre altres:

 -Una sensibilitat envers el joc , els nens i nenes i l’educació.

-Una situació de carrer que afavoreixi l’espai per poder jugar (a prop d’una plaça, zona peatonal, voreres amples…). S’haurà d’emplenar una sol·licitud per poder avaluar si les condicions són favorables.

Si compleix les condicions rebrà un certificat d’autenticació, la maleta i els adhesius que distingiran l’establiment.

La botiga sols ha de fer el préstec de la maleta i recollir-la quan els sigui retornada. No es demanaran responsabilitats a la botiga si el material es fa malbé, però la mateixa botiga pot vetllar perquè aquest material es vagi mantenint en bon estat. El cost del material de joc és baix.

CONTINGUT DE LA MALETA: Xives/bales, baldufes, goma de saltar, corda de saltar, caçaboles/bilboquets, guixos, talons, io-io, ossets, cromos de picar, brunzidors, patacons… i fitxes explicatives dels jocs.

S’oferiran les maletes gratuïtament a les botigues que ho sol·licitin i reuneixin les condicions demanades.

Es farà ressò mediàtic de l’experiència i la botiga disposarà d’un distintiu que indicarà la seva condició de BOTIGA JUGANERA.

SEGUIMENT: Es pot optar o no per fer un seguiment de l’estat del material. Es confia plenament en el bon fer dels establiments. Si el material es fa malbé o s’extravia, la mateixa botiga pot trobar-lo i reposar-lo, o bé demanar-ho a una entitat que podria fer-ne la reposició o fer-ne de noves.

El seguiment i/o les noves sol·licituds es podrien tramitar a través d’una adreça web.

Cada any, amb motiu d’una trobada lúdica, es distingiria el barri que tingués el major nombre de BOTIGUES JUGANERES en funcionament.

Miqui Giménez. TOCAJOC – Jocs Tradicionals.

Publicat per Miquel Gimenez Molina el 23 Setembre 2016Ciutadania

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::