banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

FORMACIÓ EN LA CONCIÈNCIA CÍVICA PER A NENS I ADULTS

Establir un pla d´informació per concienciar als terrasencs/ques, tant si són originaris de la ciutat com nouvinguts: adults, joves i nens de la necessitat de mantenir neta la ciutat.

Cal fer debats informatius a les escoles, centres civics, casals de barri i altres punts de reunió de la xarxa associacionista per recordar i concienciar de la necessitat de contribuir cada persona a fer una ciutat més neta: no embrutar la ciutat amb graffitis, no embrutar el paviment amb excrements de gossos i altres varietats, informació sobre la recollida de mobles gratuïta en llocs visibles sobre les tapes dels containers etc... ja que la ciutat es veu degradada i bruta. Concienciar de que tenir un gos o varis es una responsabilitat pel seu propietari i que té unes obligacions envers la ciutadania (excrements, molèsties quan borden sense fi i no se´ls educa, gossos sueltos de passeig...)

També establir una normativa sobre la col.locació del cablejat que penja per algunes façanes o fer-la respectar si aquesta ja existeix  ja que pot ser perillos en alguns llocs i és antiestètic. Cuidar més dels arbres.(crear brigades veïnals d´ajut si cal)

Per part de l´ Ajuntament netejar zones de la ciutat amb un paviment molt tacat pel pas dels anys.

Publicat per antonia el 25 Setembre 2016Ciutadania

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::