banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Llums

Proposo no tenir tanta qüantitat de llum encesa en hores nocturnes. El gran consum d'energia és innecessari. Per exemple, al portal de Sant Roc hi ha moltes faroles en una distància molt petita, a les 3 de la matinada sembla de dia.

Publicat per Toni el 22 Setembre 2016Consum

Comentaris

algú es quiexará de que hi ha poca llum.
Publicat per Enric el 23 Setembre 2016
El malbaratament energètic és excessiu, per culpa de la sobre il·luminació. A molts llocs del mon s'estan plantejant com eliminar aquest consum irracional d'energia per il·luminar les ciutats, monuments, rètols, carreteres... tota la nit. A Alemanya ja hi ha ciutats que a partir d'una certa hora, apaguen quasi totalment l'enllumenat viari (queda una llum de seguretat) i s'encén només amb detectors de presencia. Aquest estalvi energètic i econòmic podria revertir amb serveis per el veïnat, que d'aquesta manera el veuria amb millors ulls.
Publicat per Dan el 28 Setembre 2016
Aixó dels detectors de presencia m'agrada i avuí dia no deu ser costós. Però realment hem de saber que on no hi ha llum pugen molt els delictes.
Publicat per jose el 01 Octubre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::