banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Torrent D’en Pere Parres

Millorar plaça cooperativa

Millorar plaça cooperativa amb més ombres i millor aprofitament del terreny.

Publicat per Jordi el 12 Setembre 2016Espais verds

Comentaris

Poder la millora més important hauria de ser la de posar tanques a la zona infantil perquè els gossos no entressin lliurement a fer les seves necessitats. Aquesta plaça és el pipican principal d'aquesta zona de la ciutat i és un espai suficientment gran, enorme, com per poder fer una distribució raonable i higiènica; és del tot insaludable pels infants. Altres millores serien: treure les plantes amb punxes de la zona infantil i canviar els arbres d'aquest espai per uns que donessin ombra. Ja vaig fer la demanda a atenció ciutadana al mes de maig i encara no he obtingut cap proposta, i s'han fet més demandes en els últims anys.
Publicat per Núria el 30 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::