banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Substitució d’arbrats problemàtics, com per exemple, l’espècie «Hibiscus Syriacus»

Per a posar un exemple, les flors de l’arbre «Hibiscus Syriacus» que hi ha en alguns carrers de la ciutat (per exemple, Carrer Transversal) són especialment grans, i la seva floració ràpida i abundant fa que els carrers quedin plens d’aquestes flors durant molts els mesos de floració. Les flors i les fulles caigudes al terra són especialment relliscoses, cosa que s’aguditza amb la pluja, i provoquen diverses molèsties, les més importants de les quals són relliscades per part dels vianants que comporten caigudes. Un altre problema és que la floració abundant provoca que els carrers on aquests arbres són plantats quedin plens de restes d’aquestes flors, que s’adhereixen al panot i a l’asfalt i el deixen brut i relliscós, dificultant la feina dels escombriaires que en quedar enganxat no el poden retirar completament.

Es proposa reemplaçar els exemplars d’aquest arbre, i d’altres que hagin estat detectats com a problemàtics arreu de Terrassa per altres arbres més adequats i que per la seva floració i fullatge minimitzin aquests problemes per als vianants.

Publicat per David V. el 12 Setembre 2016Espais verds

Comentaris

Totalment d'acord amb aquesta proposta. Soc una veïna del carrer Transversal, a part de tot el que s'ha dit abans afegeixo que quan s'escomobra la vorera per part dels veïns la neteja no dura ja que les flors amb el vent o el pas dels cotxes tornen a aparèixer tot seguit a la zona on s'ha netejat. A més quan passen a escombrar des de l'ajuntament només ho fan a la banda on hi ha els arbres, diuen que no tenen ordres de passar per l'altre costat de la calçada. La millor solució per evitar aquest problema és que es reemplacin aquests tipus d'arbres.
Publicat per Àngels el 13 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::