banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Acondicionament i Millora del parc infantil del Passeig

Molts pares i mares de les escoles pròximes al Passeig (Tecnos, Petit Estel, Quitxalla,...) i d´altres escoles del centre manifestem la manca d´espais de joc adequats pels nostres fills i filles. El Passeig compta amb un espai de jocs insuficient, amb moltes mancances i amb certs perills des d´un punt de vista urbanístic. La proposta seria un nou parc infantil dimensionat al volum diari d´infants i les seves famílies. Amb un espai perimetral per evitar fuges innecessàries on passen cotxes o al estany, acotxat per evitar accidents. Des d´un punt de vista lúdic amb dos espais diferenciats en funció de l’edat. Amb elements variats (sorral, boti-boti, elements d’escalada, gronxadors, tobogans, etc...). Quelcom necessari per fomentar el desenvolupament psicomotriu i la creativitat, per aprendre mitjançat el joc en la relació entre iguals. Alhora denunciar que molts espais infantils del centre estan molt degradats per la manca de renovació, la massificació, insalubre en alguns casos i per la deixadesa en general, al igual que per actes incívics que acaben pagant els menors amb la manca d’instal·lacions adequades. Els infants tenen dret al joc en unes mínimes condicions que actualment no es donen i l’ajuntament n´ès responsable. Recordo que pares, mares i nens passem moltes hores en aquests parcs i ens mereixem espais públics dignes.

Publicat per Isabel el 12 Setembre 2016Espais verds

Comentaris

ja teniu vallparadis al costat !
Publicat per Enric el 16 Setembre 2016
Gracies per les seves aportacions innecessaries. Si fos pare sabría que els pares i mares ens reunim al parc mes proxim a l' escola i la gent no es desplaça a un altre parc. El commino a que passi qualsevol tarda i ho pregunti a qualsevol de nosaltres. Gracies.
Publicat per Isabel el 18 Setembre 2016
no costa tant caminar una mica.
Publicat per Enric el 20 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::