banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Sant Pere

Reordenació de la circulació a sentit únic i reurbanització de la Carretera de Rellinars

De la mateixa manera com s’ha realitzat en altres vies similars anteriorment com la Carretera de Rubí o la Carretera de Matadepera, cal pensar en una actuació a la Carretera de Rellinars per a convertir-la en una via d’un sol sentit, des del tram inicial del Passeig Vint-i-dos de Juliol fins a l’Avinguda Abat Marcet, i/o Ronda de Ponent (afectant els barris de Sant Pere, Pere Parres i/o Poble Nou/Zona Esportiva).

Aquesta acció es podria dur a terme mitjançant la redistribució d’un dels dos sentits de circulació actuals per carrers paral·lels, convertint la part afectada de la Carretera de Rellinars en una via d’un sol sentit de circulació i permetent així la reurbanització de les vies afectades que ajudi a millorar la contaminació ambiental i acústica de la via i ampliï l’accessibilitat als vianants, bicicletes i/o transports col·lectius. Aquesta actuació també ajudaria a la dinamització comercial dels barris afectats, mitjançant la connexió dels importants eixos comercials de l’Avinguda Abat Marcet i del Passeig Vint-i-dos de Juliol.

Publicat per David V. el 12 Setembre 2016Urbanisme

Comentaris

Una molt bona idea realment. Salutacions!
Publicat per Daniel el 22 Setembre 2016
Els carrers paral.lels no poden absorbir la circulació que hi ha actualment sigui en el sentit que sigui. El tema de la carretera de Matadepera és diferent, ja que té a tocar l'avinguda Jaume Primer.
Publicat per Pilar el 23 Setembre 2016
I quins serien els carrers paral.les que podrien absorbir tota la circulació de vehicles que ara té carretera de Rellinars?
Publicat per Rosa Orfila el 29 Setembre 2016
Doncs per exemple, vaig veure en alguna proposta (no recordo si electoral d'algun partit o si era elaborada per l'Ajuntament) com el C/Miquel Àngel ha estat apuntat com a possible carrer per desviar la circulació en sentit nord, fins a la Plaça del C/Monturiol. O una altra alternativa a estudiar podria ser el C/Pla de l'Ametllera, en sentit contrari. I és que segons el darrer Pla de Mobilitat 2016-2021 aprovat aquest mateix any, precisament el tram de la Ctra. de Rellinars entre el Pg. Vint-i-dos de Juliol i l'Av. Abat Marcet deixarà de ser considerat com a via de xarxa primària com era fins ara, i passarà a ser via de xarxa secundària, facilitant i afavorint aquesta mesura com a pas lògic. Encara que la majoria de conductors que depenen del vehicle privat pels desplaçaments diaris (que són una part molt important de la població) estiguin en contra de qualsevol mesura que suposi ni que sigui una lleu limitació en la circulació de vehicles privats per les ciutats, aquesta és la tendència que veurem cada vegada més pronunciada, tan per efectes mediambientals com de pròpia salut entre els habitants de les ciutats. Això no treu que òbviament mesures d'aquest tipus han d'anar acompanyades per una aposta paral·lela sòlida per nous i millorats mètodes de transport públic per fer la transició menys traumàtica.
Publicat per David V. el 30 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::