banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

Resoldre definitivament la connexió entre el C/ Rectoria i la passera que travessa el parc

En nom de l’AV de l’Antic Poble de Sant Pere, insistim en la conveniència d’eliminar la rampa metàl·lica esmentada i fer una nova connexió entre el carrer de la Rectoria i la passera del parc. Atenent que ja existeix un projecte de remodelació d’aquesta zona i aquest no s’ha pogut portar mai a terme pel seu cost, demanem que es replantegi el tipus d’intervenció valorant de fer-ne una d’assumible econòmicament, igual de resolutiva i funcional, encara que no tingui tant impacte arquitectònic.

-       L’estretor de l’actual rampa (col·locada de forma provisional), dificulta el pas de dues persones i l’obstaculitza totalment si està utilitzant la rampa una cadira de rodes, cotxet de bebè, una bicicleta, etc.

-       L’obertura del C/ Joan Duch ha augmentat substancialment el pas de persones que utilitzen aquest itinerari per traslladar-se de l’estació del Nord a la zona Universitària.

-       Aquest pas és la connexió més evident de vianants entre els barris de les dues vessants de Vallparadís.

-       També és utilitzat per molts visitants del conjunt: Seu d’Ègara/Castell Cartoixa/Museu Tèxtil/ Parc ...

-       D’altra banda cal tenir en compte que, pel fet de ser metàl·lica, a l’actual rampa se li fa un manteniment periòdic de rascat i pintat amb una cost que cal ser considerat.

-       La rampa esdevé força perillosa quan hi ha humitat o quan plou.

 

Comentaris

Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::