banner terrassa

logo proces 3

Cercar propostes

La Junta de Govern ha aprovat incorporar al PAM les cinc propostes que han obtingut una valoració favorable per acompanyar al projecte de pressupost municipal pel 2017, condicionat a la seva aprovació definitiva en el ple corresponent. La Comissió Tècnica del procés va valorar les vuit propostes presentades per la ciutadania que van obtenir els suports mínims establerts a les bases, i va fer un informe favorable de les cinc que complien els requeriments bàsics que s'especifiquen a la base 11 (legalitat, competència municipal, viabilitat tècnica i econòmica, i interès general). Aquestes cinc propostes són les que han estat incorporades finalment al PAM per la Junta de Govern.

Tota la ciutat

FER DE TERRASSA UNA CIUTAT PLENAMENT INCLUSIVA

Terrassa podria crear un nou model de ciutat generadora d’inclusió per a persones amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i malaltia mental, així com d’altres col·lectius (gent gran..). A partir d’una campanya de sensibilització ciutadana i una informació bàsica, es podria generar una xarxa efectiva on hi pogués participar tota la ciutat, des de ciutadania en general fins a l’entramat comercial, la Policia Municipal, el Sistema de transports públic...

L’objectiu d’aquesta “Terrassa integradora” seria doble: Per una banda, sensibilitzar a la població que la diferència no ha de ser un impediment per poder exercir de ciutadans i ciutadanes de la ciutat de ple dret, i alhora, disposar de capacitat de reacció com a ciutat per a solucionar problemes o situacions que a vegades es puguin donar.

Per a la ciutadania, a partir de la creació de la figura “Agent Integrador”, tothom qui ho volgués podria disposar de la informació de com actuar davant les situacions de la vida diària i, sobretot, saber com ajudar a qui ho necessiti sense haver de privar d’autonomia i independència a la persona. El fet de poder rebre ajuda, i qui ho faci fer-ho de manera eficient, permetria gaudir de la ciutat de manera més plena i en igualtat de condicions. Aquesta campanya, pot incloure la possibilitat de ser “Agent Integrador” (tant a títol individual com d'un comerç, una administració, un servei públic...) a partir d’una formació, presencial o virtual, per a tothom que li pugui interessar.

Per a l’administració, i en especial els cossos de seguretat de la ciutat, disposar d’una base de dades amb els contactes i referències del teixit associatiu de la ciutat, permetria rebre i actuar de manera més ràpida i contribuir de manera exitosa a solucionar els casos que es puguin donar. 

Així, proposem la creació d’aquesta xarxa de ciutat que no deixa de ser una campanya informativa de sensibilització de la diversitat de col·lectius presents a la ciutat, però en clau positiva. Trencant tabús, promovent la normalització en el tracte i com a generadora de noves relacions i bona convivència. Alhora,  a nivell intern, disposar d’un protocol d’actuació senzill i clar per a aconseguir actuar que reculli tot l’entramat associatiu de la ciutat que s’hi vulgui afegir (base de dades amb contactes). 

Comentaris

Fem de la nostra ciutat una ciutat integradora!
Publicat per Caterina el 22 Setembre 2016
relacionat amb una altre proposta de creació de oficina municipal d' atenció als minusvalids.
Publicat per Enric el 22 Setembre 2016
Hi ha diverses iniciatives de varis col·lectius per separat, que totes juntes podrien esdevenir molt més efectives.
Publicat per MARIA ALBA BRUCART TORRENTS el 22 Setembre 2016
por una ciudad din barreras ni limitaciones de ningun tipo
Publicat per merce anarte el 23 Setembre 2016
Que volti!!!
Publicat per Eugeni Mas el 23 Setembre 2016
Si volem una ciutat digna i respectuosa amb totes les persones, hem d'aconseguir que es respectin els Drets Humans i el Dret a la ciutat.
Publicat per Isabel el 24 Setembre 2016
Inicia sessió per afegir un comentari

Raval de Montserrat 14, 08221 Terrassa :: Tel. 937 397 000 :: procespam@terrassa.cat :: ¿No tens un compte? ::